دختر افغان، کانا !

درخواست حذف این مطلب

و هنوز در شگفتم که کانا الاصلِ فرانسوی نَسَب، چرا و چگونه می شود که با دختری شیعه در افغانستان ازدواج می کند و در کشتی نجات حسین علیه السلام جای می گیرد؟! نمی دانم دلیل علاقمندی اش به او چه بوده و چه طور پذیرفته است که برای ازدواج با دختری از نسل ناامنی و محرومیت و فقر، از فرهنگ خود فاصله بگیرد، نمی فهمم چه حسی او را برانگیخته است که آئین یت را کنار می گذارد، تغییر نام می دهد، تشیع را بر می گزیند و به شرایط دختری از جهان سوم برای ازدواج تن در می دهد؟!

شرط دختر افغان در ازدواج نه خانه و ماشین و ویلا بود و نه سکه و جواهر و مهریۀ بالا. شرط او دوچیز بود. اول این که به خانواده خودش پشت نکند و به حقوق آن ها احترام بگذارد. دوم این که به او اجازه دهد هرساله در مراسم اربعین اباعبدالله علیه السلام شرکت کند! و همین شد که سال گذشته به تنهایی و امسال هر دو با هم به عراق آمده بودند!

خانوادۀ که اصل و نسبی فرانسوی داشتند، در ابتدای کار، از ادواج پسرشان با یک مسلمان زادۀ بی بضاعتِ افغان به شدت مکدر بودند. اما، رفتاری منطقی داشتند و بعد از ازدواج هم انعطاف نشان دادند و عروس و داماد را صمیمانه در کنار خود پذیرفتند..

، مردی مؤدب و محجوب به نظر می رسید. زبان افغان ها را خوب یاد گرفته بود و یادگیری این گویش را مدیون همسرش می دانست. مقدار کمی از قرآن را هم آموخته بود. اما از مفاتیح، فقط دعای عهد و زیارت عاشورا را یاد گرفته بود که با کمی مکث و لکنت زبان می توانست از حفظ قرائت کند... همسرش هم درصدد بود زبان انگلیسی را از بیاموزد...

می گفت همسرش باردار است. اما از ت فرزندشان اطلاعی نداشتند. می گفت اگر پسر باشد، نامش را حسین می گذارند و اگر دختر باشد، فاطمه صدایش می کنند.! ابراز خوشحالی هم می کرد که همسر جوانش را در سفر مقدس اربعین همراهی می کند!

+ ... کاش بودند چشم های حقیقت بین! و کاش بودند از نفس افتادگان عصر انقلاب، تا رویش های محبت را در گلستان پاکی ها ببینند! و عالمگیر شدن فرهنگ عاشورا و عاشورا زادگان را باور کنند...